Navodila za pripravo datotek

a) Zahteve v zvezi s predajo PDF datotek za tisk:

 • format datotek mora ustrezati standardu PDF/X-3:2002 ali PDF/X-4:2008
 • datoteka mora vsebovati 1 tiskovino – montažo na ustrezno tiskarsko polo uredimo mi,
 • barve morajo biti v CMYK, sivinah ali spot paleti,
 • črni teksti in črne črtne kode morajo biti samo v črni barvi (CMYK 0/0/0/100),
 • pisave morajo biti vključene v datoteki (embedded font) oziroma v krivuljah,
 • barvna nasičenost ne sme presegati 280% in ne sme biti manjša od 5%,
 • večje črne površine tvorite v razmerju CMYK 20/20/20/100,
 • resolucija fotografij mora imeti 300 dpi,
 • dodatek za porezavo mora znašati 5 mm (bleed)
 • postavitev teksta od roba mora biti vsaj 4 mm stran od roba končnega formata dizajna (varnostni prostor),
 • dodatki na datoteki oznake za porezavo (samo »crop marks« brez ostalih tiskarskih oznak),
 • merilo mora biti v razmerju 1 : 1,
 • v primeru izseka zaseka tiskovine mora biti kontura v krivuljah označena s spot in v overprint (1:1) ter dodatna stran s konturo na enaki poziciji.

Vsi morebitni dodatni posegi, ki so potrebni zaradi odstopanj od zgoraj navedenih zahtev se obračunavajo dodatno in skladno s cenikom.

b) Zahteve v zvezi s predajo materialov za pripravo za tisk:

 • naročnik mora podati jasna navodila glede končnega produkta (tisk, papir, vezava, dodelave, naklada),
 • za prelom tiskovine je potrebno poslati končno in lektorirano vsebino v MS Wordu, kjer so fotografije postavljene med tekst; uporabljen slikovni material mora biti priložen v originalnem formatu (nelektoriranih tekstov ne prelamljamo),
 • logotipi morajo biti v vektorski obliki (.PDF, .AI, .EPS, .CDR),
 • slike-fotografije morajo biti najboljše možne kvalitete (formati JPG, PSD, TIF, ločljivost 300 dpi). Originalnih fotografij, ne pomanjšujte oziroma jih dodatno ne obdelujte,
 • upoštevajte, da slike ali logotipi, ki jih najdete na spletu, običajno niso namenjene reprodukciji za tisk zaradi njihove nizke ločljivosti (prav tako pazite na avtorske pravice!),
 • nakup slikovnega materiala, vam lahko ponudimo preko slikovne agencije, iskanje in obdelava materialov se vključi v čas grafičnega oblikovanja, ki se obračuna po veljavnem ceniku