Splošni pogoji

1. SKLENITEV POGODBE

Dogovori o prodaji in pogojih prodaje so lahko raznovrstni, vendar veljajo le pisno potrjeni dogovori.

 

2. ODDAJA NAROČILA OZIROMA POTRDITEV PONUDBE

Naročilo naročnik odda po elektronski pošti. Z oddajo naročila v pisni obliki, je naročnik seznanjen s pogoji poslovanja in jih v celoti sprejema. Vsako osebno ustno naročilo ali preko telefona mora biti podkrepljeno tudi s pisno naročilnico. Pod veljavno naročilo spadata elektronska pošta in naročilnica. S potrditvijo naročila se v celoti šteje, da naročnik nepreklicno in brezpogojno sprejema te splošne pogoje.

 

3. POTRDITEV DATOTEKE ZA TISK

Odgovornost naročnika je, da pregleda končni predogled tiskovine (poslano po e-pošti s strani Tiskarne Element) in jo potrdi za tisk. Po potrditvi končnega predogleda tiskovine naknadne spremembe niso več mogoče oziroma so povezane z obračunom dodatnih stroškov. V nobenem primeru ne odgovarjamo in jamčimo za morebitne napake, katere je naročnik spregledal, niti za kakršnekoli pravopisne napake v tekstu. Ustno sporočene popravke mora naročnik obvezno posredovati tudi pisno po elektronski pošti, v nasprotnem primeru niso veljavni.

V primeru, da naročnik sam pošlje datoteko za tisk, jo pregledamo samo s stališča primernosti za tisk. Če datoteka ni primerna za tisk o tem obvestimo naročnika, ki lahko sam pošlje novo datoteko lahko pa (v kolikor je to tehnično izvedljivo) mi popravimo datoteko.  Morebitne popravke datoteke, računamo po ceniku grafičnega oblikovanja v 30 min intervalu. Delo na računalniku, ki je potrebno za popravke datotek za tisk, zaračunavamo tudi če to v ponudbi ni izrecno navedeno. Pri tem popravimo datoteko samo do te mere, da je primerna za tisk. Morebitnih vsebinskih napak ne preverjamo.

Kako pripraviti datoteko primerno za tisk si lahko peberete tukaj.

 

4. DOBAVNI ROK

Običajni dobavni rok je 10 dni. V kolikor naročnik zahteva drugačen dobavni rok, ga moramo dogovoriti pisno. Dobavni rok začne teči s potrditvijo ponudbe in prejemom datoteke primerne za tisk. Če je datoteka pripravljena z naše strani, pa od potrditve končnega predogleda in ponudbe. Če datoteka, ki jo dostavi naročnik ni primerna za tisk se dobavni rok primerno podaljša.

Pridržujemo si pravico do delne dobave, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače. To velja še zlasti za naročila, ki so sestavljena iz več izdelkov in s tem proizvodnje v različnih območjih. Delovni čas je od ponedeljka do petka. Sobote, nedelje, prazniki in dopust niso delovni dnevi. V primeru višje sile in izrednih razmer, ki niso nastale po naši krivdi ali v primerih, ko nam dobavitelji niso dostavili blaga, bo rok temu primerno podaljšan. Dobavni rok za grafično oblikovanje tiskovin je odvisen od obsega dela in prostih zmogljivosti.

 

5. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE SKLADNI S 43. ČLENOM ZVPot

Potrošnik (fizična oseba) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Edini strošek, ki bremeni potrošnika je neposreden strošek vračila blaga. Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini. Odstop od pogodbe ni možen v kolikor naročilo zajema storitev dodelave (tisk), ki je bila izvedena na željo stranke in se je le-ta z dodelavo strinjala in je tako storitev tudi naročila in potrdila njeno izdelavo.

 

6. SPREMEMBA NAROČILA

Po naročnikovi potrditvi za tisk, se vsakršna sprememba naročila oziroma nov popravek že potrjene predloge za tisk šteje kot novo dodatno naročilo, zato bomo poslali nov predračun, že naročeno storitev pa bomo zaračunali v celoti.

 

7. VZORCI BLAGA IN TISKA

Naročniku lahko na njegovo željo posredujemo vzorc določenega artikla v pregled. V kolikor so vzorci na zalogi, jih naročnik lahko pregleda v prostorih podjetja Tiskarne Element.

V primeru poslanega vzorca, za katerega se naročnik ne odloči za nakup, ga je le-ta dolžan vrniti ali plačati po izdajnici. Tekstilni vzorci so plačljivi in jih ni mogoče vrniti prodajalcu.

Poleg vrednosti vzorca, naročniku vzorca zaračunamo tudi 10,00 EUR manipulativnih stroškov. V primeru naročnikovega naročila artiklov, za navedeni plačani znesek 10,00 EUR izdamo naročniku dobropis. Za pridobitev informacije o dejanski velikosti tekstilnih izdelkov naj nas naročnik predhodno kontaktira. Velikosti izdelkov (predvsem nizkocenovnih majic) lahko od serije do serije odstopajo za nekaj %, kar ni razlog za reklamacijo.

V kolikor želite, da vam izdelamo vzorec vaše tiskovine se le ta zaračuna glede na zahtevnost tiskovine in porabljen čas. Vzorec se plača po predračunu. Dobavni rok se temu primerno podaljša.

 

8. PREVZEM BLAGA

Izdelke naročnik prevzame na sedežu podjetja (Tiskarna Element, Žebljarska pot 5) od ponedeljka do petka od 9.00 do 16.00. Dostavo ali pošiljanje po pošti na svoj naslov lahko naroči oziroma dogovori ob povpraševanju oziroma naročilu. Dostava se zaračuna po ponudbi ali po dogovoru, pošiljanje po pošti pa skladno s cenikom distributerja (Pošta Slovenije, DPD, GLS).

 

9. POŠKODBA PRI TRANSPORTU

Za napako ali poškodbo blaga pri dostavi ne odgovarjmo. Če je pošiljka poškodovana iz zunanje strani, takoj naredite zapisnik in pritožbo dostavljalcu blaga pred prevzemom pošiljke.

 

10. STATUS LASTNIŠKIH PRAVIC

Dobavljeno blago ostaja naša last vse dokler računi niso plačani.

 

11. PLAČILO STORITEV

Naročnik se obvezuje, da bo podjetju Tiskarna Element plačeval storitve najkasneje v roku določenemu na računu. V primeru neplačila ima Tiskarna Element pravico naročniku, po predhodnem obvestilu zaračunati zamudne obresti. Naročnik se zavezuje, da bo poravnal tudi morebitne stroške nastale z zamudo plačila.

 

12. VARIACIJE V KVALITETI IN BARVNO ODSTOPANJE

Majhne napake, ki se običajno pojavljajo v prodaji, kot so variacije v kvaliteti, barvi, obliki, teži, dizajnu in so tehnično neizogibne, niso razlog za reklamacijo. Sukanje šivov (večinoma pri

majicah nižjega kakovostnega razreda) nastane zaradi načina pletenja v proizvodnjem procesu. Omenjena deformacija majicam ne zmanjšuje uporabnosti in ni razlog za reklamacijo. Pri artiklih, ki so nizkocenovnega razreda, velja pričakovati do 3% dopustnih napak. Zavrnitev blaga se upošteva nad tem odstotkom. Za morebitne napake v katalogih ne odgovarjamo.

 

Določena odstopanja glede barv, velikosti, količine in kvalitete so pri sitotisku tehnično pogojena in niso razlog za reklamacijo (ne predstavljajo stvarne napake). Odstopanje do 3% od naročene količine ne pogojuje naknadne izdelave manjkajoče količine. V sitotisku na tekstil in še posebej v sitotisku na temen tekstil je težko reproducirati določene barvne tone. Manjša odstopanja od teoretičnih vrednosti ali predlog ne upravičujejo reklamacije (ne predstavljajo stvarne napake). Odstopanja od dogovorjenih barv so večja pri tisku na temne materiale.

Sled odtisa preše na tekstilu ni razlog za reklamacijo, saj je to posledica tehnološkega procesa in drugačna izvedba ni možna.

 

13. REKLAMACIJE

Naročnik lahko blago reklamira, če blago nima lastnosti, ki jih je dobavitelj izrecno obljubil, če je dobavitelj poslal napačne izdelke, v napačni količini, barvi ali kako drugače odstopa od naročila. Reklamacije na količino blaga upoštevamo samo ob prevzemu blaga, reklamacije na kvaliteto blaga pa v roku 8 dni od prevzema blaga. Reklamacija mora biti podana v pisni obliki (reklamacijski zapisnik), vključno s predmetom reklamacije in eksplicitno navedbo elementov reklamacije in utemeljitvijo razlogov za reklamacijo. Naročnik lahko blago vrne tako, da ga prinese osebno ali pa ga na lastne stroške pošlje po pošti. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

Reklamacijo je možno uveljavljati samo za izdelke, ki še niso bili uporabljeni oziroma niso bili poškodovani pri nadaljnji uporabi ali obdelavi. Za napake, ki so nastale zaradi naknadnega posega v izdelek ali zaradi neprimerne uporabe in ali vzdrževanja izdelkov (npr. neupoštevanja navodil in deklaracij, neprimernega hranjenja (temperatura zraka  mora biti vsaj 21°C in vlažnost zraka 40%) s strani kupca ali končnega uporabnika, dobavitelj ne odgovarja. Prav tako reklamacija ni možna za napako odkrito ob končanem procesu tiska po že potrjenem delovnem nalogu in poškodbe tiskovin, ki so nastale izven delovnih prostorov Tiskarne Element. Reklamacija je prav tako neupravičena, če jo želi kupec uveljavljati za storitve, ki niso bile naročene pri dobavitelju.

Za nepravilne datoteke in vsebinske ali tehnične napake v datotekah in izdelkih, ki jih dostavi naročnik odgovarja naročnik sam. Datoteke za tisk bomo preverili izključno za primernost za tisk. Če naročnik kljub opozorilu ne dostavi datoteke primerne za tisk za napake ne odgovarjamo.  Za pomankljivost vsebine in napake v oblikovanju ne odgovarjamo in ne morejo biti predmet reklamacijskega zahtevka.

V primeru zahteve naročnika po rešitvi reklamacije s ponovnim tiskom se reklamacija vedno rešuje z datotekami, ki so bile posredovane ob naročilu. Naknadne vsebinske, slikovne tekstovne in barvne spremembe se pri ponovnem tisku ne upoštevajo.

Podjetje Tiskarna Element ne jamči za kakovost storitev, ki jih na izrecno željo naročnika opravi v neprimerno kratkem roku.

Morebitna reklamacija se rešuje z zamenjavo reklamiranih izdelkov ali dobropisom in ne zadrži plačila računa.

Te obveznosti veljajo tudi za tretje osebe, ki jih je kupec navedel kot končne prejemnike blaga ali storitev. Kupec je dolžan morebitne končne prejemnike obvestiti o teh splošnih pogojih.

Dobavitelj ne odgovarja za napačno izbiro velikosti artikla, na katerega je po naročilu izvedel tisk ali vezenje. Reklamacij tiska, ki je izdelan po potrjenem delovnem nalogu in/ali vzorcu, ne moremo upoštevati. Prav tako vračila ali menjava potiskanih izdelkov ni mogoča, saj gre za unikatne izdelke, potiskane prav posebej za naročnika.

Prav tako ne odgovarjamo za stvarne napake na artiklih, ki so bili potiskani ali izvezeni, v kolikor tisk ali vezenje ni bilo izvedeno pri nas.

Tiskamo samo na izdelke, kupljene pri nas. Izjemoma potiskamo tudi prinešene izdelke, vendar za tisk na prinešene izdelke ne odgovarjamo. Kadar naročnik sam dobavi izdelke v tisk, mora upoštevati kalo 3 % po poziciji, pri zahtevnejših večbarvnih tiskih lahko tudi več. Tiskamo na podlagi potrjenega delovnega naloga, ki vam ga brezplačno pošljemo po elektronski pošti. Če naročnik s končnim izdelkom ni zadovoljen, čeprav je delovni nalog in/ali vzorec potrdil, reklamacije ne moremo sprejeti. Vrednosti naročnikovih izdelkov, ki bi se pri tisku morda uničili, ne moremo povrniti. Prav tako pri izdelkih naročnika ne moremo garantirati obstojnosti tiska in ne prevzemamo odgovornosti za morebitne spremembe na izdelku kot posledica tiska ali druge vrste dodelave.

Tekstila nikoli ne likati direktno čez tisk. Pri pranju in sušenju je potrebno upoštevati navodila na etiketi. V primeru deformacije majice / tekstila zaradi nepravilnega vzdrževanja reklamacija ni možna.

 

14. AVTORSKE PRAVICE

Za gradivo, ki ga naročnik storitve dostavi podjetju (fotografije, besedilo ipd.) za izvajanje storitve (oblikovanje, izdelava spletne strani ipd.), odgovarja naročnik. V kolikor priskrbljeno gradivo krši zakon o avtorskih pravicah, za to odgovarja naročnik storitev.

Vse potrebne predloge za tisk (sita, filmi, datoteke, tiskarske plošče), ki jih izdelamo v podjetju Tiskarna Element ostajajo naša last in so naše avtorsko delo. Dobavitelj nima obveze naročniku izdati vmesnih izdelkov, kot so podatki, tiskarske plošče, sita, filmi itd., ki so vmesni proizvod pri izdelavi končnega izdelka.  To velja tudi v primeru, ko so sita in filmi fakturirani.

Za vračilo vseh, ob naročilu priloženih predlog (skice, fotografije, podatkovni mediji), je potreben pisni zahtevek v roku 7 dni po dobavi, sicer ne jamčimo za vrnitev. Delo na računalniku, ki je potrebno za pripravo za tisk, zaračunavamo tudi če to v ponudbi ni izrecno navedeno.

 

15. GRAFIČNO OBLIKOVANJE

Grafično oblikovanje tiskovin je lahko osnovno ali zahtevnejše, odvisno od vaših želja in naše ocene. Grafično oblikovanje tiskovine načeloma pomeni računalniško postavitev in prelom tiskovine in sicer vseh potrebnih grafičnih elementov, kot so logotipi, slike… Naročnik mora priskrbeti vse obstoječe materiale, ki so potrebni za oblikovanje v primerni obliki (logotipe, fotografije, tekste …) Naročnik v predogled dobi končni izdelek, ki ga mora preveriti. Morebitne reklamacije kasneje, ko je izdelek že natisnjen ni mogoče upoštevati. Če oblikovalec poleg del, ki jih je dolžan opraviti po obstoječi ponudbi, na željo naročnika opravi še druga dela, pisanje besedila, sloganov, izris logotipov v vektorsko obliko, fotografiranje ali s obdelava fotografij itd., sme za ta dela zaračunati honorar po veljavnem ceniku ali pa po urni postavki cenika. Naročnik postane materialni lastnik avtorskega dela, ko izplača celoten honorar.

Korektura grafično oblikovanih tiskovin pomeni manjše popravke besedila, grafičnih elementov, barvne kompozicije ter postavitve. Kadar po naši presoji zahtevana korektura presega običajno potreben razumen čas grafične obdelave za željene spremembe in popravke, se to šteje kot novo dodatno naročilo, zato vam bomo poslali nov predračun, že naročeno storitev pa vam bomo zaračunali v celoti. Grafično oblikovanje običajno vključuje 2 korekturi, razen če je v ponudbi navedeno drugače. Vsakršna nadaljnja korektura, popravek ali sprememba mora biti sporočena pisno in se zaračuna po ceniku grafičnega oblikovanja.

 

15. ZAVAROVANJE IN HRANITEV DATOTEK

Podjetje Tiskarna Element ni dolžno hraniti končnih multimedijskih izdelkov, ki se jih posreduje naročniku po opravljeni storitvi (npr. logotip podjetja, razne oblikovane tiskovine, datoteke spletnega mesta, fotografije). Če niti naročnik niti dobavitelj nimata shranjenih datotek, se ob naslednjem naročilu izdelavo datoteke za tisk ponovno računa.

 

16. VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI

Izvajalec in naročnik se zavezujeta varovati poslovne skrivnosti, skladno z veljavno zakonodajo. Poslovno skrivnost predstavljajo vse ponudbe, predračuni, računi, grafični dizajni, orodja, šablone, klišeji, filmi…

 

17. DDV

Vse cene so brez ddv, saj so veleprodajne. Vsem cenam morate prišteti 22 % ddv.

 

18. NAPAKE  in SPREMEMBE

Pridržujemo si pravico do napak na spletni strani in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Prav tako si pridržujemo pravico do spremembe cenika in vsebine spletne strani brez predhodne objave.

 

 

 

 

 

Splošni pogoji Tiskarne Element upoštevajo določila Zakona o varstvu potrošnikov za fizične osebe in Obligacijski zakonik za pravne osebe.

Splošni pogoji poslovanja so v veljavi od 01.01. 2019 do preklica.